De recreatiewoningverzekering is een verzekering die zoals de naam je reeds aangeeft in het bijzonder in het leven is geroepen om een recreatiewoning te kunnen verzekeren. Niet alleen de woning waarin je zelf elke dag woont, maar ook een vakantiehuis wordt in de praktijk uiteraard blootgesteld aan allerhande risico’s. Wanneer je er niet voor kiest om deze risico’s te laten verzekeren is de kans groot dat je op een zeker ogenblik geconfronteerd zal worden met vervelende (financiële) verrassingen. Wil jij dergelijke verrassingen graag voorkomen? Dan is het altijd de moeite waard om te overwegen om een verzekering voor je recreatiewoning af te sluiten.

Welke zaken kan je met de recreatiewoningverzekering verzekeren?

Het afsluiten van een recreatiewoningverzekering maakt het mogelijk om verschillende zaken in te dekken. In eerste instantie wordt er hierbij natuurlijk gedacht aan de zogenaamde opstal van de woning. Deze kan zeker worden gedekt. Er is echter nog meer. Je kan er bijvoorbeeld eveneens voor kiezen om de inboedel te verzekeren die zich in de woning bevindt. Beschikt het vakantiehuis ook over een bijgebouw? Dan spreekt het voor zich dat het ook interessant kan zijn om deze mee op te laten nemen in de verzekering. Ben je van plan om je vakantiehuis te verhuren aan toeristen? Dan is het altijd van belang om dit duidelijk aan te geven aan de verzekeraar.

Hoe wordt de premie bepaald voor deze verzekering?

De premie die moet worden betaald voor jouw recreatiewoningverzekering wordt in de praktijk bepaald of beter gezegd beïnvloed door een groot aantal verschillende factoren, namelijk:

 1. Het soort recreatiewoning waarvan sprake is;
 2. De bouwaard van het vakantiehuis dat je wenst te verzekeren;
 3. Over welke waarde de woning in kwestie beschikt;
 4. Welke waarde de eventueel bijgebouwen hebben;
 5. Of er sprake is van verhuur of niet;

Ben je van plan om het vakantiehuis in kwestie daadwerkelijk uitsluitend te gebruiken als jouw tweede woning? Ga je ze dus met andere woorden niet verhuren aan toeristen? Dan zal je kunnen vaststellen dat de premie doorgaans wat lager zal uitvallen dan wanneer er wel degelijk sprake zou zijn van een verhuur. Dit is wel een factor om rekening mee te houden als verzekeringnemer.

Welke eventuele extra dekkingen kunnen worden afgesloten?

Voor de recreatiewoningverzekering geldt dat ze een zogenaamde alle gevaren dekking voorziet. Dit betekent dat je kan rekenen op een dekking van alle van buitenaf komende gevaren. Concreet zal je standaard kunnen rekenen bij het afsluiten van deze verzekering op de onderstaande dekkingen:

 • Stormschade;
 • Brandschade;
 • Ontploffingsschade;
 • Schade door leidingwater;
 • Inbraak en diefstal;
 • Vandalisme;

Beschikt jouw vakantiehuis over een tuinhuis en / of een schuur? Dan zal je kunnen vaststellen dat deze onder dezelfde verzekering vallen. Wel is het zo dat er eventueel nog verschillende extra dekkingen bestaan die je kan afsluiten. Wat dit betreft kan je denken aan bijvoorbeeld:

 • Een dekking van de inboedel;
 • De aansprakelijkheidsdekking;
 • Particuliere verhuur (aan toeristen);

Let op! Met behulp van een recreatiewoningverzekering is het niet mogelijk om vaste verhuur aan telkens dezelfde personen in te dekken. Voor dit type van verzekering geldt dus dat ze zich enkel en alleen richt op de verhuur van de woning aan vakantiegangers.

Ga naar https://www.eerdmans.nl/ om direct jouw nieuwe verzekering af te sluiten.